(Tüketicinin sahip olduğu tüm iade, değişim vb hakları ile mevzuat
gereğince sahip olduğu diğer imkanlar sözleşme metninde
mevcuttur.)

MADDE 1- TARAFLAR :

1.1 SATICI
Ünvanı: Çağla Pınar Tunçel
Adresi

: Çitlenbik sok. No:16/1 Kapı No:1 Beşiktaş– İstanbul
Telefon
: (212) …..
Fax
: (212) …..
Eposta adresi : info@vintageinyou.com

1.2 ALICI

Adı Soyadı
Adresi

Telefon
:
Eposta adresi :

 

MADDE 2 – KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.vintageinyou.com İnternet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı,
teslimi ve iade koşulları ile ilgili olarak  6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri
aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Açıklama

:
:

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

Ödeme Şekli ve Planı

Vade Farkı

Toplam (KDV Dahil)

Teslimat adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

 

GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin yada kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi
uygulanmaz.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.vintageinyou.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI
tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari
unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin sözleşme üzerinde mevcut bilgileri okuyup
bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden
önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, mal bedelinin alıcının hesabına geçtiği andan itibaren en geç 7 gün içerisinde
kargoya teslim edilir. Kargo firmaları SATICI’dan teslim aldıkları gönderileri, uzaklıklarına
göre değişmekle birlikte normal şartlar altında şehir içinde 2 iş günü içerisinde şehir dışında 5
iş günü içerisinde alıcılara ulaştırmaktadır. Böylece sipariş konusu ürün yasal 30 günlük (ve
tüketiciye daha önceden bildirilen hallarde ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile ALICI
veya gösterdiği adrese teslim edilir. SATICI işbu yasal süreler baki kalmak üzere ALICI’ya
siparişini en geç 10 gün içerisinde teslim etmek için gerekli çabayı gösterecektir. Madde
3’te gösterilen KDV dahil toplam ücret ALICI’nın ödeyeceği toplam ücrettir. ALICI’dan bu
ücret dışında kargo, masraf vb adı altında başkaca hiçbir ücret tahsil edilmeyecektir. ALICI
tarafından karşılanacak işbu toplam ücret faturası ürün ile birlikte kendisine ulaştırılacaktır.

4.3 Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde
bulunmaması halinde veya genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu
tutulmaz. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kargo görevlisi önünde kontrol etmekle ve
Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun ve/veya ürünün taahhüt edilen özelliklerine aykırı
biçimde ilk kontrolde tespit edilebilecek bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve
derhal MNG KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI
sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun
nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu
tutulamaz.

4.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise de, teslim
edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya genel olarak teslimatı kabul
etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Ancak
SATICI’nın satışa konu ettiği ürünler “ikinci el” ürünler olduğundan ürünün ilan edilen
vasfında ikinci el/kullanılmış olmasından kaynaklanan bir takım eksiklikler olabilecektir.
Yine satışa konu ürünler ikinci el/kullanılmış olduğundan herhangi bir garanti belgesi ve/
veya kullanım klavuzu içermiyor olabilecektir. ALICI, satış anında kendisine beyan edilmesi
koşulu ile bu eksiklikleri kabul ettiğini ve bu eksiklikler sebebi ile ürünü iade edemeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 ALICI, SATICI’nın sattığı ürünlerin görsel ve tarihi değeri olan, ikinci el niteliğinde
kullanılmış eşyalar olduğunu bildiğini ve bilhassa elektronik eşyalarda garanti belgeleri ve
kullanım kılavuzlarının teslim edilemeyeceğini kabul eder. İşbu kullanılmış, eski, ikinci el
niteliğindeki, bilhassa elektronik ürünlerde yaşanılan her türlü teknik arıza ve sorun nedeniyle
SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

4.8 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin haklı bir sebebe dayalı
olarak mümkün olmaması veya imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini
yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
tüketiciye bildirir ve ALICI’nın tercihine göre; ya ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik eder, ya ALICI’nın ödediği bedeli mahsup ederek farklı fiyattaki bir ürün tedarik
eder, ya da 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için; işbu sözleşmenin elektronik olarak onaylanmış
ve bu onayın SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli
ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında
iptal edilir ise, mesafeli satoış sözleşmesi feshedilmiş Kabul edilerek SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,
ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla; ürünün 3 gün içinde SATICI’ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ürün işbu
maddede belirlenen şekilde SATICI’ya teslim edildiği koşullarda iade edilmezse SATICI
doğmuş ve doğacak zararını ALICI’dan tazmin etme hakkına sahiptir.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal
edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden
sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın
bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır. ALICI
kredi kartına iade edilen tutarın banka hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. Yani ürün siparişini
veren ALICI sipariş kargoya veya kendisine veya gösterdiği adrese teslim edilmiş ise ürünün
tekrar teslim edildiği koşullarda SATICI’ya ulaşması için yapılmış/yapılacak tüm masrafları
karşılamak zorundadır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı olarak bildirimde
bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI
tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kullanımı ile ilgili
ALICI başvuruları SATICI’nın iletişim araçlarından öncelikle ……….. e-posta adresine yapılacaktır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün orijinal faturası, ( Faturanın ürünle birlikte
  ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi
  durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak
  ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade
  faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.) (İade edilmek istenen ürünün
  faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
  gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
  FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
 2. b) İade formu,
 3. c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart
  aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 20 gün içinde, ürün kargo ücreti ürün
bedelinden mahsup edildikten sonra, ALICI’ya iade edilir. Süresi içerisinde herhangi bir
sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’nın ürün bedelini ödemiş olduğu kredi
kartından mahsup edilmek suretiyle, ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan
veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün
kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da
ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın
kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak
mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – GEÇERLİLİK

İşbu ürün ve tüketici haklarına ilişkin ön bilgileri de içerir mesafeli satış sözleşmesi elektronik
ortamda ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığında, bu onay; sözleşmenin okunarak

anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelecek olup taraflar arasında mesafeli satış sözleşmesi
işbu sözleşmedeki şartlarda oluşmuş kabul edilecektir. Siparişin onaylanması durumunda
ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşme, ürün özellikleri veya hak ve sorumluluklara ilişkin ALICI’nın anlamadığı veya
tereddüt ettiği herhangi bir husus var ise sözleşmeyi onaylamadan önce SATICI ile …….. e-
posta adresi üzerinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın
aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine yapabilir.

Sözleşmeden dolan ihtilaflarda görevli ve yetkili mahkeme ve icra daireleri İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

SATICI

Çağla Pınar Tunçel- vintageinyou

ALICI

Ad Soyadı

Tarih ve Saat: