Bütün Kadın Girişimcilerin Okuması Gereken Bir Röportaj

Çağla Pınar Tunçel https://twitter.com/caglapt Türkiye’de kadın olmak zor, iş hayatı mücadelerle dolu, erkekler kadar hızlı yükselmek bir mucize. Yönetici kademelerine geldiğiniz ise daha en başta ‘Plaza Kadını’ , ‘Maskülen’ lakaplarını işitebiliyorsunuz. Kadın girişimci olmak da benzer noktalarda mücadele zorlukları taşıyor.Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği ise girişimci olarak işimizi hafifleten kurumlardan biri. Derneğin başkanı Dr Gülden Türktan ile hem Urbanista dergisi hem de vintageinyou.com için bir röportaj gerçekleştirdim. Yoğunluğu arasında beni kırmayan Türktan’a teşekkür ediyorum. new balance grigie bambino vintageinyou kagider kadın girişmci röportaj 12 yıldır Türkiye’deki kadın girişimcileri destekliyorsunuz. Bir projenin kabulü için ilk kriteriniz ne oluyor? Projenin etki alanı mı? Yoksa inovatif bir proje olması mı? Projenin sosyal sorumluluk yönü olması karar vermenizde etkili mi? Yoksa tamamen ticari projeler de sizin filtrenizden kolaylıkla geçebiliyor mu? KAGİDER olarak, kadın girişimciliğinin ve istihdamının artması için projeler üret iyor ve ekonominin büyümesi ile kadının ekonomideki gücünün artmasını sağlamayı misyon edindiğimiz çalışmalarımızı kurulduğumuz günden bu yana sürdürüyoruz. Projelerimizin pek çoğunu kendimiz üretiyoruz. Adidas Superstar Heren Bu üretim süreci de toplumda fırsat eşitliğinin desteklenmesini amaçlayan bütünsel bir yaklaşımla kurgulanıyor. Gerek kendi ürettiğimiz projeler gerekse bizlere gelen projeleri etki alanı ve inovatif özelliklerinin yanı sıra başka kriterlerle de değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. KAGİDER olarak kurulduğumuz tarihten bu yana devlette, özel sektörde, toplumda kadını savunduk. İstihdam ve girişimcilik alanındaki sorunları çözmek için ulusal ve uluslararası görev gruplarında liderlik yaptık. Ekonomi, siyaset ve yaşamın her alanında kadın güçlenmesi için kanun koyucu ve uygulayıcıları etkilemek ve özel sektörü kadın dostu yapmak kadar, bu çalışmaların kamuoyunda yankı bulmasını ve toplum tarafından sahiplenilmesini sağlamak üzere aktif bir iletişim stratejisi benimsedik. Bir yandan girişimci adayı kadınları seminerler ve danışmanlık hizmetleri ile destekliyor bir yandan da genç kadınları iş yaşamına hazırlayacak pratik işe giriş simülasyonları, teknikleri içeren projeler geliştiriyoruz. Ayrıca üniversitedeki gençlere yönelik kadın erkek eşitliği ve kadın istihdamının önemine dair farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Örneğin Türkiye’deki kadın istihdamını artırmak için yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi olan “Fırsat Eşitliği Modeli” projemizin detaylarını inceleyecek olursak yaklaşımımız daha net anlaşılacaktır. İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermek için hayata geçirdiğimiz Fırsat Eşitliği Modeli IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Altın Küre Ödülleri’nde 2014 yılı Sivil Toplum Kuruluşları Kampanyasında KAGİDER kategori kazananı oldu. 2011’de Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’in katılımıyla Türkiye’de lanse edilen, kurumları farklı başlıklar altında kadın erkek oranları ve eşitlikçi prosedürlerine bakarak inceleyen ve doğru prosedürleri olduğunu ortaya koyabilen kurumlara Fırsat Eşitliği Sertifikası veren projemizle uluslararası arenada yer aldığımız ve ödüllendirildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eşitlik sertifikası alan şirketlerde görüyoruz ki, şirketler politikalarını işe doğru insan yerleştirebilmek için bu prosedürleri oluşturuyor. Başka bir deyişle, FEM Sertifikası bir nevi kadının eşitlikçi bir ortamda çalışmasının garantisi. Ve de geleceğin çalışma biçimi. Kısacası şirketin geleceğini bugünden netleştiren bir yapıya sahip. KAGİDER için proje kriterleri çok yönlü bakış açısının yanı sıra yarattığı faydanın sürdürülebilir olması ve gelecekte yaratacağı faydanın ölçümlenebilir olması gibi özellikler de taşıyor. kagider röportaj vintageinyou Röportajlarınızda hep kadınların cesur olması ve hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğinin vurgusunu yapıyorsunuz. Şu anki sosyo-politik düzende kadınların konumlandırılmasını nasıl buluyorsunuz? Eskiye nazaran girişimcilik konusunda tabir-i caizse daha mı saldırganlar yoksa daha mı çekinikler? Kadınların ekonomik hayatta ve karar alma mekanizmalarında yer almasının son derece önemli olduğuna inanıyor, üyelerimiz ve kadının güçlenmesine değer veren paydaşlarımızla birlikte çalışarak hem kadın girişimciliğine hem de ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak istiyoruz. Oranlara baktığımız zaman kadının ekonomideki temsili gün geçtikçe artmakta. air max pas cher homme Kadının işgücüne katılım oranı halen istenen rakamlara ulaşamasa da TUİK Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2013 raporunda bu oran % 30,8 olarak açıklanmıştır. Yine aynı raporda 2007 senesinden bu yana kadının işgücüne katılma ve istihdam oranlarında istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu oranların artışında kadın sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kamu ve özel sektör teşviklerinin büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli mi derseniz, henüz yeterli değil, çalışmaya devam etmek zorundayız. Ülke olarak, kadının işgücüne katılımı konusunda daha iyi hedef koyabiliriz. Biz işgücüne katılabilir yaşta olan kadınlar için belirlenmesi gereken hedefin ilk olarak %50 olmasını öneriyoruz. Türkiye’deki kadın girişimcilik oranı ise yüzde 7 civarında seyrediyor. Yani her 100 girişimciden sadece 7’si kadın. Kadın girişimciliğini savunan bir örgüt olarak bu oranlar bizlere gösteriyor ki, çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. Dernek çatısı altında yaptığımız çalışmalar sonucu gördük ki kadınlar çalışma hayatında yer almayı tüm samimiyetiyle istiyor. Kadının ekonomik hayatta yer almak istemesi ve bu alandaki çabaları kadınları girişimci yapıyor. Kadının ekonomik gücü aileyi ve özellikle gelecek nesillerin eğitim ve iş imkanlarını geliştiriyor. Ancak bu isteklerin eyleme dönüşmesi de yine kadınların kendi haklarını savunma bilincine ulaşması ile mümkün. Ülke çapında kadın vatandaşlardan gelecek kitlesel bir talep ortaya konmadığı sürece arzın gerçekleşmediğini tüm rakamlardan açıkça okuyabiliyoruz. Nike Italia Dolayısıyla, biz KAGİDER, olarak öncelikle kendi taleplerimiz olarak sıraladığımız ve tüm kadın nüfusuna ulaşmasını hayal ettiğimiz bir beklentiler listesi oluşturduk. Bunları şöyle sıralayabiliriz: – Kadının toplumsal yaşamın her alanında eşit temsil edildiği bir Türkiye istiyoruz. – Kadın Güçlenmesi için Bütçe Ayrılmasının önemli olduğunu vurguluyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak çalışmaları yürütebilmek ve kapsamlı reform çalışmaları gerçekleştirebilmek için gerekli bütçenin ayrılmasını bekliyoruz. – Daha çok kadını iş yaşamında görmek istiyoruz, çocuk bakım modelinin yanı sıra kamuda ve özel sektörde fırsat eşitliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. – Kadın girişimciliğinin desteklenmesini istiyoruz. Kadın girişimcilere özel kredi destek paketleri ve teşvik politikaları geliştirilirken, konu ile ilgili KOSGEB, KİŞGEM gibi kamu kurumlarının sağladığı eğitim ve destek çalışmaları ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini savunuyoruz. tn requin pas cher – Kadınların eğitim yolu ile her türlü yetkinliğinin artırılmasının ülke kalkınmasının ön koşulu olduğunu vurguluyoruz. – Kadınları siyasi karar alma ve kamu yönetimi süreçlerinde varlığı ve etkinliğinin artırılması için çalışmalar başlatılmasını talep ediyoruz. – Avrupa Birliği süreci ve buna yönelik reformların kesintisiz sürdürülmesini önemsiyoruz. – Kadına karşı şiddet ile mücadeleye destek veriyoruz, şiddet konusunun önem ve aciliyetinin, aile içi şiddet ile sınırlanmayacak kadar geniş olduğunu hatırlatıyor, daha kapsamlı yasal çözümler ve caydırıcı uygulamalar gerektirmesini bekliyoruz. kadın girişimci vintageinyou röportaj kagider Girişimcilik atılımında bulunan bir kadının izlemesi gereken yollar nedir? Girişimler daha hayal evresinde projelendirilmemiş haldeyken de mi kapınızı çalmalı? Yoksa projeyi belli bir seviyeye getirdikten sonra mı? Kendi projemden örnek vermek gerekirse, vintage ürünlere yer veren online alışveriş sitesini içerikle buluşturan bir internet sitesi kurguladım. Bunu siteyi online hale getirdikten sonra sizinle bir araya gelmiş olduk. En doğru zaman nedir? 12 yıllık deneyimimiz bizlere kadınların çalışmayı istediklerini gösterdi. Fjallraven Kanken Sale Kids Kendi işini kurmak isteyen kadınlara öncelikli olarak önerimiz, yapabileceklerine inandıkları en iyi alanı seçerek bir iş fikri oluşturmaları olur. İlgi duyup seçtikleri alanda oluşturdukları iş fikri ile iş kurma yolunda daha emin adımlarla ilerleyecekleri düşüncesindeyiz. Clayton Kershaw Authentic Jersey İş fikri olan her kadın KAGİDER’e gelip projesini bizlerle paylaşabilir. Bu noktada ise bizler iş fikrine göre ilgili kurumlara yönlendirmeler yapıyoruz. Nike Dames Örneğin, kadınlar daha çok finansal desteğe erişimde zorluk yaşıyorlar. Bu bağlamda, kadın girişimciliğine pozitif ayrımcılık sağlayan bankalara ya da KOSGEB’e yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca kendi işlerini kurmaları sürecinde kadınlara destek olabilecek bazı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizin tarihlerini öğrenmek için KAGİDER resmi internet sitesini takip edebilirler. Nike Air Max 2016 Heren Biraz da süreçten bahsedelim. Jered Weaver Baseball Jersey İşin maddi desteğe dönüşmesi ne kadar süre alıyor? Yani bir projenin destek kararını ne zaman alıyorsunuz? KAGİDER kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğu için kadın girişimcilere maddi destek veremiyor. Maddi destek almaları için bu alanda faaliyet gösteren çeşitli kurumlara yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. İş kurma sürecinde kuruluş sermayesinin hesaplanması önem taşıyan bir adımdır. Girişimci olmaya karar veren kadınlar için sunulan finansal teşvik mekanizmaları gün geçtikçe sayısını arttırıyor. Nike Jordan 11 Future Bu bağlamda bu kurumlarla iş fikri ile iletişime geçmek bu süreci hızlandıracaktır. kagider röportaj kadın girişimciProje hangi alanlarda destekleniyor? Proje sahiplerine eğitim verme gibi programlardan bahsedebilir misiniz? KAGİDER olarak 2006’dan bu yana kadınlara iş fikirlerini hayata geçirebilmesi ve işini ileriye taşıyabilmesi için destek olabilecek üç günlük “İşimi Kuruyorum” eğitimleri düzenliyoruz. KAGİDER’in patentli “İşimi Kuruyorum” eğitiminde girişimci adaylarına iş planı hazırlama aşamaları, fikri mülkiyet hakları, kurumsal kimlik, mali mevzuat uygulamaları, hukuk, pazarlama ve satış gibi işlerini kurarken kadınlara yardımcı olacak bir dizi konu yer alıyor. Kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek olan misyonumuz doğrultusunda, girişimci adaylarına destek olabilecek üç günlük eğitimlerin sonunda girişimci adayı kadın katılım sertifikasını alıyor. Bizzat aynı süreçlerden geçmiş deneyimli kadın girişimcilerle fikir alışverişi yapma fırsatı da bulunan bu eğitimlerin, henüz yolun başında olan girişimci kadınların yolunu aydınlattığına inanıyoruz. New Balance Dames Yurt dışına taşınmış olan desteklediğiniz projeler var mı? Sizce onları diğer projelerden ayrıştıran nedir? KAGİDER olarak, Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi işbirliği ile 8 senedir “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” düzenliyoruz. Ülkemizdeki kadınların ticari ve sosyal “girişimci ruhunu” ortaya çıkartarak, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesi için katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz yarışmada adaylarımız 4 ayrı kategoride değerlendiriliyorlar. 2013 yılının Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi Kategorisi kazananı Tülin Akın’ı burada örnek vermek isterim. Tülin Akın, kurduğu Tarımsal Pazarlama web portalı tarimsalpazarlama.com ile Türkiye’nin ilk ve önde gelen iletişim, e-öğrenme ve e-ticaret medyasını hayata geçirdi ve yarışmamıza başvurdu.

  • CORTEZ
  • Bu başarılı projesiyle Akın Nobel Barış Ödüllerinden, “Dünyada Barış için İş” ödülüne aday gösterildi. Türkiye’de kadınların çalışması önündeki engellerden biri olan kadın rol model eksikliğini gidermek için hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile bu gururu yaşamaktan mutluluk duyduk. Büyük markalarla ortak işler yapıyor ve kadınların eğitim ve teknoloji alanlarında desteklenmesi için uğraşıyorsunuz. Biraz gelecekteki projelerinizden bahsedebilir misiniz? Dünyada ilk kez kutlanan 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü vesilesiyle “Kadın Girişimci Dernekleri Platformu” oluşturduğumuz bilgisini kamuoyu ile paylaştık. Teknoloji desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje ile Türkiye’deki kadın girişimcileri ve onların oluşturdukları dernekleri tek bir çatı altında topluyoruz. Vodafone işbirliği ile başladığımız bu proje ile Türkiye’nin her köşesindeki kadın girişimciler, deneyim paylaşımı ve iş ortaklığı için bir araya geliyor. scarpe nike air max bambino scontate Portal sayesinde Türkiye’deki kadın girişimci ve kadın iş sahiplerinin sektörel ve bölgesel dağılımları görülebilecek. Sistemin temel amacı, derneklerin ve dernek üyelerinin birbirleriyle etkin iletişimde bulunabilmelerini, kendi aralarında iş bağlantıları sağlayabilmelerini ve üçüncü parti ihtiyaçlarına yanıt alabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca on-line eğitim modülleri ile Türkiye’deki tüm kadınlara girişimciliği öğretmeyi hedefleyen bir eğitim platformu projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin fon yaratma amaçlı ilk adımı, BKM’nin derneğe özel kaleme aldığı, KAGİDER ve BKM Oyuncuları tarafından Nisan ayında sahneye konan “Ben 1 Gün Kadınken” oyunu ile atmıştık. Kadın girişimciliğinin tüm Türkiye’ye yayılması için oluşturacağımız proje ile girişimcilik eğitimleri çevrimiçi platforma taşınacak. Vodafone gibi global şirketlerin Türkiye yapılanmalarında kadın çalışanların başarılı bir kariyer çizgisi yakaladığını görüyoruz. Yani aslında kurumsal şirketlerde kadınlar hızlı ve emin adımlar atıyorlar. Konu kendi iştiraklarına gelince, sizce kadınların ekonomiye bireysel katılmalarının önündeki en temel sıkıntı nedir? Ülkemizde kadınlar girişimci ruha sahip olmalarına rağmen, karşılaştıkları çeşitli sorunlar kadınların önünde engel oluşturabiliyor. Bu sorunlar bazen kemikleşmiş gibi görünse de, kesinlikle aşılamayacak konular değil. zonnebrillen ray ban goedkoop Kadın girişimci vintageinyou Yapılan uluslararası bir araştırmada, 27 AB ülkesi ortalamasına göre bireylerin yüzde 58’inin istihdam edilmek istediği, sadece yüzde 37’sinin ise kendini istihdam edebilecek iş imkanları aradıklarını açıklandı. Yine aynı araştırmanın Türkiye’deki sonuçlarına göre istihdam edilmek isteyenlerin oranı sadece yüzde 18, kendini istihdam etmek isteyen iş ortamı arayanların oranı ise yüzde 85 olarak belirtildi. Bu oranlar ülkemizin girişimci olma arzusu ve potansiyelini net olarak gözler önüne sermekte. Kadının önünde ise en temelde kültürel engeller olarak tanımladığımız, kadın erkek eşitsizliğine, toplumsal cinsiyet rolleri ve steryotiplere dayalı engeller var. “Kadının yeri evidir, kadın ailenin bir parçasıdır, kadının asli sorumluluğu ev işleri ve çocuk bakımıdır” gibi yerleşmiş ataerkil düşünce biçimleri aslında kadının istihdamda, girişimcilikte, toplumsal ve siyasi yaşamın her alanında önündeki temel engelleri oluşturuyor. Kadın girişimciler için bu kültürel engellere ek olarak, finansal kaynaklara erişimdeki sorunlar, eğitime erişimdeki problemler, iş ve ev uzlaştırma politikalarının olmayışından kaynaklanan engeller ve çocuk bakımı gibi engeller söz konusu. Erkeğin ev geçiminden, kadının ise ev içi emekten sorumlu olduğu bir düzende, kadının evden çıkıp iş yaşamına katılması zorlaşıyor. Ev ve iş yaşamını uzlaştırmaya yönelik politikalar da ülkemizde yok. nike tanjun bambini İş yaşamı ve evdeki bakım sorumluluklarını bir arada yüklenen kadınlar, hem zaman hem emek açısından eşit olmayan bir durumda kalıyor. hogan scarpes italia Çocuk bakım hizmetlerinin olmaması ve çocuk bakım sorumluluğunun kadınlar tarafından üstlenilmesini gerektiren toplumsal yapı gereği, kadın çocuk sahibi olduktan sonra işgücünden çekilmek zorunda kalıyor. İşyerinde görünmez cinsiyetçi engeller, mobbing, bazı görev ve pozisyonların sadece erkeklere verilmesi, terfide yaşanan eşitsizlik ve cam tavan sendromu gibi iş yaşamındaki eşitsizliğe dayalı sorunlar da kadınları işgücü piyasası dışına itiyor. Burada da yine kadınların kendisine büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Toplumsal algıyı başka bir yöne çevirmek, bu toplumun yarısını oluşturan kadınların aynı anda harekete geçmesi ile mümkün olabilir. A.J. Green UGA Jersey Teknoloji altyapılı girişimlerin sayısında artış yaşandı mı? Bu konuda önümüzdeki dönemlere ilişkin öngörünüz nedir? Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014 sonuçlarını yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2014 yılında %89,9 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2014 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için ise %94,4. Raporda ayrıca, girişimlerin %27,7’si sosyal medyayı kullandığı, web sayfasına sahip girişimlerin oranı %56,6 olduğu ve girişimlerin %8,6’sı online satış yaptığı bilgileri de yer alıyor. Air Jordan Future Bu oranlar hayatımızda ve yaptığımız işlerde teknolojinin artık vazgeçilmez bir öğe olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Türkiye teknoloji tabanlı değişikliklere gün geçtikçe daha çok aşina oluyor ve ona göre kullanımı artıyor. Önümüzdeki dönemlerde de birçok girişimin online çıkışlı olacağını düşünüyorum.